sobota, 20 wrzesień, 2014 | 19:59 O NAS:     Klub |  Władze |  Trenerzy
Rekordy klubu
Rekordy zawodników
Najnowsze zdjęcia
Statystyki

Odwiedziny:

W ciągu 24 godzin: 93

W ostatnim tygodniu:733

W ostatnim miesiącu:2648

Wszystkich:54744

1
2
3
4
5
Aktualności i informacje
Ubezpieczenie zawodników dodano dnia: 18.09.2014r

Zgodnie z ustawą o sporcie zawodników obowiązuje ubezpieczenie w zakresie uprawiania sportu pływackiego. Jak co roku Nowy Klub Pływacki zawiera przedmiotowe ubezpieczenie grupowe 24-godzinne rozszerzone o wspomniane wyżej wymagania ustawowe. Jednorazowa składka ubezpieczenia wynosi 32 zł. Skarbnik klubu Barbara Beberok zbiera wpłaty od dnia 18 do 29 września wg następującego harmonogramu:

poniedziałek 19-20

środa 19-20

czwartek 19-20

piątek 20-21.

Kwotę ubezpieczenia można regulowac również przelewem na konto klubu - w tytule wpłaty obowiązkowo należy podać imię i nazwisko zawodnika z dopiskiem "ubezpieczenie". 

Zawodnicy pływackich klas sportowych zawierają odpowiednie ubezpieczenie w szkole.

Zawodnicy bez ważnego ubezpieczenia obejmującego uprawianie sportu pływackiego nie będą dopuszczeni do treningów i zawodów. W razie wątpliwości pytania w sprawie ubezpieczenia kierować należy do pana Tomasza Stacha tel. 506152142.

Badania medyczne dodano dnia: 17.09.2014r

Obowiązkowe badania medyczne dla zawodników NKP odbędą się w poniedziałek 22 września wg następującego harmonogramu:

godz. 18 - grupy KS, 12, 13+

godz. 19 - grupy N, 10

godz. 20 - grupa 11

Badania dotyczą zawodników, którym kończy się termin ważności karty zdrowia sportowca. Badania są odpłatne i wykona je lekarz medycyny sportowej Stanisław Ptak. Zawodnicy mogą również wykonać badania na własną rękę u dowolnego innego lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej. W takim przypadku należy pobrać od pana Piotra Bryły kartę zdrowia sportowca i zwrócic ją podbitą. W razie wątpliwości informacji udziela Piotr Bryła tel. 509783524 - wyłącznie w godzinach wieczornych.

Zawodnicy bez ważnych badań medycznych zgodnie z Regulaminem sekcji plywackiej nie będą dopuszczani do treningów i zawodów.

Zmiana harmonogramu treningów dodano dnia: 16.09.2014r

Aktualny harmonogram treningów od środy 17 września 2014 r.